/
Paweł Palica

Kolejny przetarg unieważniony. Nowe ścieżki rowerowe zagrożone?

Unieważnione zostało postępowanie przetargowe, dotyczące budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Przestrzennej, Wojska Polskiego i Armii Krajowej w Goleniowie.

Najniższą ofertę w tym postępowaniu przedstawiła firma ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I., która swoje usługi wyceniła na nieco ponad 3,8 mln zł. Kwota ta okazała się jednak dla gminy zbyt wysoka, przetarg nie został więc rozstrzygnięty.

Zakres inwestycji miał objąć budowę nowych ciągów pieszo – rowerowych na odcinku pomiędzy wejściem na cmentarz na wysokości SP 4, dalej przez ul. Przestrzenną, Wojska Polskiego i Armii Krajowej, do ronda przy szpitalu. Wydawało się, że jest ogromna szansa na to, że zadanie to zostanie bez większych problemów wykonane, ma ono bowiem zagwarantowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Jak powiedziała nam dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej w goleniowskim magistracie, Wioleta Danowska, wkrótce ogłoszone zostanie drugi przetarg.

To top