/
Paweł Palica

Zakład Aktywności Zawodowej w Goleniowie z dużą dotacją

Ponad 5 mln zł dotacji otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego goleniowski Zakład Aktywności Zawodowej.

Dofinansowanie takie przekazywane jest działającym w naszym regionie ZAZ-om co roku, a składają się na nie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. W przypadku ZAZ działającego w Goleniowskim Parku Przemysłowym będzie to odpowiednio 3,9 mln zł i 1,2 mln zł, a pieniądze zostaną wykorzystane przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

Goleniowski ZAZ został utworzony w 2018 roku. Prowadzi obecnie usługi gastronomiczne, pralnicze, ogrodnicze i poligraficzne, montaż/demontaż, myjnię samochodową, a ostatnio także bistro na dworcu kolejowo – autobusowym. Obecnie pracuje tam około 120 osób z niepełnosprawnościami.

OmegAir Cargo
To top