/
Paweł Palica

2024 – Rokiem Rowerowym na Pomorzu Zachodnim. Skorzysta też powiat goleniowski

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Rowerowym na Pomorzu Zachodnim.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat infrastruktura rowerowa regionu przeszła ogromną przemianę. Trasy rowerowe zbliżyły się standardem do europejskiego poziomu, należą one obecnie do najlepszych długodystansowych szlaków rowerowych w Polsce, a Województwo Zachodniopomorskie wdraża unikalną w skali kraju i Europy koncepcję ich rozbudowy. Pierwszy etap to ponad 1100 km. Obejmuje szlaki Velo Baltica, Blue Velo, Trasę Pojezierzy Zachodnich, Stary Kolejowy Szlak i Trasę Wokół Zalewu Szczecińskiego. Po realizacji drugiego etapu, budowa kolejnych sześciu odcinków, sieć tras rowerowych w regionie zwiększy swoją długość do 1500 km.

Wśród działań zaplanowanych przez Urząd Marszałkowski na przyszły rok są m.in.: stworzenie produktu turystycznego trasy rowerowej Berlin – Szczecin – Kołobrzeg, organizacja wydarzeń rowerowych takich jak rajdy i wycieczki z przewodnikami, wydarzenia integrujące gminy leżące na trasach rowerowych. Odbędą się również spotkania rowerowe, podczas których m.in. będzie można nauczyć się. jak naprawić rower oraz jak zaplanować wycieczki. Kontynuowany będzie projekt trasy wokół Zalewu Szczecińskiego. Zwiększona zostanie też liczba Miejsc Przyjaznych Rowerzystom.

Rowerowe połączenie Berlina ze Szczecinem, a następnie z Kołobrzegiem to trasa o łącznej długości 690 km, w tym po stronie polskiej ponad 262 km, a po stronie niemieckiej ponad 428 km. Obecnie przebieg po niemieckiej stronie wygląda następująco: Berlin – ścieżka rowerowa Berlin-Uznam do Angermünde – Uckermärkischer Radrundweg do Stolpe – ścieżka rowerowa Odra-Nysa do Staffelde – zielona granica do przejścia granicznego – następnie drogą do Szczecina. Po stronie polskiej natomiast część trasy o numerze 800 prowadzi od Pargowa przez Szczecin do Kołobrzegu, natomiast część trasy o numerze 801 od Kołobrzegu przez Złocieniec do Siekierek. Na odcinku Pargowo – Szczecin – Stepnica trasa ma wspólny przebieg z Blue Velo. Odcinki te wymagają jedynie oznakowania wspólnym polsko-niemieckim logo, które będzie dopiero wypracowane. Na odcinku Stepnica – Skrzydłowo k. Rymania niemal cała trasa wymaga budowy nowych odcinków. Na tym etapie zakłada się, że powinny one wykorzystywać w maksymalnym stopniu starorzecza kolejowe, które w większości zostały skomunalizowane i stanowią własność poszczególnych gmin. Pomiędzy Kołobrzegiem a Złocieńcem trasa ma wspólny tor ze Starym Kolejowym Szlakiem. Następnie łączy się z trasą Pojezierzy Zachodnich do mostu w Siekierkach.

Przeczytaj również:

To top