Paweł Palica

Absolutorium jednogłośnie

Radni miejscy jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu na 2022 rok burmistrzowi Stepnicy, Andrzejowi Wyganowskiemu.

Głosowanie w tej sprawie poprzedziła prezentacja raportu o stanie Gminy Stepnica za 2022 rok, który podsumowuje działalności burmistrza, a w szczególności realizację polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy. Po debacie dotyczącej raportu przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania, a następnie udzielono mu absolutorium. Sam A. Wyganowski dziękował radnym oraz pracownikom magistratu za bardzo dobrą współpracę.

Przeczytaj również:

To top