Paweł Palica

“Bezradnie obserwujemy cykliczne zanieczyszczanie Iny”. Burmistrz Goleniowa pisze do wojewody

Na zawodność procedur, do której dochodzi w sytuacjach awaryjnych, skarży się w piśmie wystosowanym do wojewody burmistrz Goleniowa, Robert Krupowicz. Krytykuje niemal wszystkie instytucje, które powinny błyskawicznie zareagować na sygnały o zatruciu wody w Inie.

Pismo owo wysłane zostało do wojewody Zbigniewa Boguckiego wczoraj. R. Krupowicz napisał w nim między innymi, że mieszkańcy gminy Goleniów od wielu lat bezradnie obserwują cykliczne zatruwanie Iny przez oczyszczalnię ścieków w Stargardzie, a problem wciąż pozostaje nie rozwiązany. Zaapelował też o podjęcie szybkich i skutecznych działań w celu rozwiązania problemu i zwrócił uwagę na to, że katastrofa ekologiczna kolejny raz obnażyła wadliwe działanie procedur, a powołane do działań w takich przypadkach służby nie zdają egzaminu w sytuacjach kryzysowych.

“Oczekiwaliśmy szybkiego i skutecznego działania, rozstawienia zapór i siatek na rzece, odłowienia śniętych ryb i natleniania wody, by ratować rzekę i jej ekosystem. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Goleniowie przyjęli zgłoszenie informując jednocześnie, że w tej sprawie zainterweniują dopiero nazajutrz (tj. 20.06.2023 r.), gdyż nie dysponują odpowiednimi narzędziami oraz nie są w stanie zorganizować zespołu, który podjąłby działania niezwłocznie. To wysoce oburzające, że w przypadku tak poważnego zagrożenia, kiedy liczy się czas, powołane do tego służby nie podejmują natychmiastowych działań. W celu ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt Gmina Goleniów zwróciła się również do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie z wnioskiem o wprowadzenie zakazu bezpośredniego kontaktu z wodą rzeki Iny do czasu otrzymania wyników badań pobranych próbek. PSSE poinformowała Gminę Goleniów, że na odcinku rzeki przebiegającym przez Gminę Goleniów nie są zorganizowane kąpieliska, ani miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, w związku z tym nie leży to w zakresie ich kompetencji. Ostatecznie zakaz ani ograniczenia w korzystaniu z wód Iny nie zostały wprowadzone. Apeluję do Pana o wzmocnienie kontroli i nadzoru nad podległymi służbami oraz weryfikację obowiązujących w takich sytuacjach procedur”, wyjaśnił w piśmie R. Krupowicz.

Burmistrz poinformował też wojewodę o tym, że Gmina Goleniów złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego zanieczyszczenia rzeki Iny, a także zawiadomienie
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie o możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top