Paweł Palica

Bibliotekarka Roku 2022 z Goleniowa

Jolanta Miękus, pracująca w goleniowskiej bibliotece, została uznana Zachodniopomorskim Bibliotekarzem Roku 2022.

Kapituła konkursu, jak podano w oficjalnym komunikacie, w trybie tajnym przyznawała punkty od 1 do 5 w trzech kategoriach zgodnych z regulaminem konkursu (działania na rzecz biblioteki, użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego oraz środowiska bibliotekarskiego).

J. Miękus zdobyła nagrodę za następujące osiągnięcia:

 • uzyskała z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7 tys. zł na szkolenie bibliotekarzy z programowania i robotyki oraz zakup 6 robotów marki Genibot.
 • Zredagowała wniosek o grant w programie Fundacji Santander „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO” aby zmienić biblioteczny balkon w zieloną czytelnię.
 • Wprowadziła innowacyjny monitor interaktywny MyBoard jako stały element lekcji bibliotecznych i przeszkoliła pracowników jak można go wykorzystywać.
 • Jej autorski scenariusz zajęć bibliotecznych z LEGO® zwyciężył w konkursie Stowarzyszenia LABIB “Baw się dobrze, czyli klocki LEGO w bibliotece”, a nagroda, tj. zestaw klocków LEGO®, pozwoliła rozszerzyć ofertę biblioteki .
 • Napisała wierszowany scenariusz przedstawienia pt. „Mol książkowy i Baśnie Braci Grimm” i ze współpracownikami wystawiła spektakl, który w ciągu miesiąca obejrzało ponad 600 dzieci z powiatu goleniowskiego.
 • Prowadzi autorskie lekcje z robotyki i programowania „Robota dla robota”, które wspierając edukację informatyczną dzieci z całego powiatu (programowanie oparte na Scratch 3.0), pokazują im też, że biblioteka jest miejscem nowoczesnym i ciekawym.
 • Aby ułatwić dostęp do oferty biblioteki szerszemu gronu odbiorców, wzięła udział w podstawowym kursie języka migowego i zdała w tym zakresie państwowy egzamin.
 • Pozyskała bezpłatnie od firmy Mentor – podłogę interaktywną SMART FLOOR, co pozwoliło urozmaicić zajęcia prowadzone z dziećmi w okresie wakacji.
 • Podczas Giełdy Dobrych Praktyk na Zachodniopomorskim BiblioLABIE 2022, zaprezentowała (w postaci filmu) działania goleniowskiej biblioteki w zakresie zajęć z programowania i robotyki.
 • Dzieli się swoja wiedzą, publikując w czasopismach fachowych i naukowych. W 2022 r. były to: artykuł jej autorstwa: Robotyczne lekcje w bibliotece. „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, nr 1/2022 oraz artykuł, którego była współautorką: Popularność e-usług w czasie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem platform udostępniających książki w wersji elektronicznej na podstawie statystyk Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie. „Biblioteka i Edukacja”, nr 21/2022 , poprzedzony badaniami statystyk aktywności czytelników biblioteki w Goleniowie w serwisach Ibuk Libra, Empik GO i Legimi.
 • Dzięki jej współpracy z Fundacją Inspiruje.my w goleniowskej bibliotece zrealizowano cykl 10 webinarów nt. programowania z robotami Codey Rocky. J. Miękus opublikowała autorskie scenariusze zajęć z robotyki, na stronie internetowej www.kodowanienaekranie.pl.
 • Promuje nowoczesność biblioteki na jej fanpage’u (FB), np. film z okazji Dnia Nowych Technologii prezentujący całe „robotyczne” zaplecze i jego wykorzystanie.
 • Zdobyła certyfikat ECDL e-Citizen, który uzyskują osoby dysponujące bazową wiedzą z zakresu komputerów i mechanizmów Internetu.

Dzięki temu zwycięstwu Jolanta Miękus będzie reprezentowała nasze województwo w ogólnopolskiej edycji konkursu Bibliotekarz Roku 2022. Gratulujemy!

Oficjalne ogłoszenie wyniku XIV Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i wręczanie nagrody głównej i wyróżnień nastąpi podczas Inauguracji Zachodniopomorskiego Tygodnia Bibliotek, 5 maja 2023 w sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy Pomorskiej.

OmegAir Cargo
To top