/
Paweł Palica

Chcą wdowiej renty. I zbierają podpisy pod inicjatywą ustawodawczą

Lewica chce, by w ustawie o emeryturach i rentach pojawiły się zapisy dotyczące wprowadzenia tak zwanej renty wdowiej.

Gotowy jest już projekt ustawy w tej sprawie, a jego zapisy omówione zostały podczas konferencji prasowej, która odbyła się 7 lutego w Nowogardzkim Domu Kultury. Sekretarz gminy Paweł Juras tłumaczył w jej trakcie, że pomysł jest finansowo korzystny dla wszystkich seniorów, niezależnie od ich poglądów politycznych. Renta wdowia przysługiwać powinna osobom, których współmałżonek zmarł. Obecnie w takim przypadku można zostać przy swoim świadczeniu, albo przejść na rentę rodzinną – 85% świadczenia po zmarłym. Nowy projekt zakłada możliwość uzyskania 85% świadczenia po małżonku i dodatkowe 50% własnego. Wszystko miałoby być finansowane z budżetu państwa.

Swoje poparcie dla inicjatywy można wyrazić do 10 marca, a listy dostępne będą w Miejskiej Bibliotece, Nowogardzkim Domu Kultury, Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół, Szpitalu Rejonowym oraz Zarządzie Budynków Komunalnych.

 

OmegAir Cargo
To top