Paweł Palica

Co w budżecie gminy Goleniów na przyszły rok? Jest projekt

fot. Paweł Palica (zdjęcie archiwalne)

48,5 miliona złotych zapisano po stronie wydatków inwestycyjnych gminy Goleniów na 2024 rok.

Projekt budżetu został dzisiaj przekazany radnym, ostateczna decyzja w sprawie jego kształtu zapadnie najpewniej w grudniu podczas sesji Rady Miejskiej. wśród najważniejszych propozycji znalazły się:

 • Budowa przepustu ul. Prosta Łozienica – 100 tys. zł,
 • Budowa ulicy Klimatycznej w Kliniskach Wielkich – 1,4 mln zł,
 • Modernizacja dróg w technologii płyt jumbo – 600 tys. zł,
 • Przebudowa ulicy Puszkina i Witosa (I etap) – 17,6 mln zł,
 • Ścieżka rowerowa Miękowo – Żółwia Błoć – 2 mln zł,
 • Wykonanie ulicy Pogodnej w Kliniskach Wielkich – 738 tys. zł,
 • Wykupy gruntów – 1,9 mln zł,
 • Ogrodzenie cmentarza w Borzysławcu – 50 tys. zł,
 • Projekt Cyber bezpieczny samorząd – 765 tys. zł,
 • Magazyn na sprzęt przeciwpowodziowy 150 tys. zł,
 • Modernizacja systemów ogrzewania, wnioski Sanepid w szkołach – 1,68 mln zł,
 • Rozbudowa o oddziały przedszkolne ZSP Białuń – 5 mln zł,
 • Modernizacja pionów kanalizacyjnych SP 5 – 1,6 mln zł,
 • Budowa przedszkola w Kliniskach – 7,2 mln zł,
 • Modernizacja budynku byłego biurowca PGK na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 275 tys. zł,
 • Wkład Gminy do inwestycji ZAZ – 100 tys. zł,
 • Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1,1 mln zł,
 • Kanalizacja deszczowa ulic Lipowa i Dworcowa (dokumentacja) – 1,1 mln zł,
 • Place zabaw (fundusze sołeckie) – 203 tys. zł,
 • Wyposażenie świetlicy w Komarowie – 13,5 tys. zł,
 • Remont i konserwacja kościoła w Stawnie – 1,3 mln zł,
 • Prace remontowo-konserwatorskie w kościele w Żółwiej Błoci – 510 tys. zł.

Przeczytaj również:

To top