Paweł Palica

Dotacje dla klubów sportowych zawieszone. Co z feriami?

Burmistrz Robert Krupowicz skierował do prezesów działających w Goleniowie i okolicach klubów sportowych pismo z informacją o tymczasowym wstrzymaniu wypłat przewidzianych dla nich dotacji.

Pismo “wyszło” z magistratu 2 lutego. Jak wyjaśnia w nim burmistrz R. Krupowicz, wniosek o wstrzymanie wypłaty dotacji celowej do czasu uzyskania odpowiedzi na zadane pytania skierował do niego radny Robert Kuszyński. Pytania dotyczą przede wszystkim kwestii finansowych.

W związku z powyższym, mając świadomość, że uniemożliwi to pełne przeprowadzenie zaplanowanych przez Państwa działań zgodnie z cyklem treningowym i startowym, z przykrością wstrzymuję realizację zarządzenia w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym do czasu określonego we wniosku przez radnego Roberta Kuszyńskiego – napisał burmistrz Krupowicz.

Pytań radnego R. Kuszyńskiego jest czternaście. Dotyczą one między innymi kryteriów, jakie obowiązywały przy udzielaniu klubom dotacji, sprawozdań finansowych, weryfikacji przez burmistrza płynności finansowej klubów, doraźnych kontroli liczby przeprowadzonych w 2022 roku treningów w poszczególnych klubach czy liczby dzieci w nich zrzeszonych.

Na razie nie wiadomo, kiedy radny uzyska odpowiedzi. Więcej na ten temat wkrótce.

OmegAir Cargo
To top