Paweł Palica

Drugie podejście do remontu drogi Czarna Łąka – Pucice

Powiat goleniowski ogłosił kolejne postępowanie dotyczące planowanego remontu drogi pomiędzy Czarną Łąką a Pucicami. Szans wielkich na to, że zostanie ono rozstrzygnięte, nie ma.

To temat, do którego lokalne i regionalne media od dobrych paru lat powracają regularnie. Modernizacji znajdującej się w fatalnym stanie technicznym drogi i budowy chodników wzdłuż niej od lat domagają się bowiem mieszkańcy tych podgoleniowskich wsi, niestety – póki co bezskutecznie.

Kilka tygodni temu wydawało się, że problem zostanie rozwiązany choć połowicznie, bo przetarg na wykonanie remontu 2,5-kilometrowego odcinka drogi ogłosiło Starostwo Powiatowe w Goleniowie. Przetarg został jednak unieważniony, oferty z rynku znacznie przekroczyły bowiem możliwości finansowe samorządu.

Co dalej z tym fantem? Kilka dni temu ogłoszone zostało drugie postępowanie. Zakres inwestycji nie został w nim zmieniony, wydaje się więc, że i tym razem szansa na szczęśliwe zakończenie jest niewielka. Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Bogusław Zaborowski powiadomił nas, że jeśli i to postępowanie zostanie unieważnione, zadanie zostanie przeprojektowane tak, żeby ograniczyć koszty związane z jego realizacją.

Dodajmy, że i w pierwotnej wersji projektu nie jest uwzględniony chodnik na odcinku pomiędzy wsiami. A dla mieszkańców Czarnej Łąki i Pucic jego budowa była jednym z kluczowych postulatów związanych z modernizacją drogi, bo zapewnić miała bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

OmegAir Cargo
To top