Paweł Palica

Goleniów bez ciepłej wody z sieci

Obraz Kai z Pixabay

Kilka tysięcy mieszkańców Goleniowa będzie musiało obyć się przez trzy dni bez ciepłej wody z kranu.

Od dzisiaj do 11 sierpnia prowadzane będą prace modernizacyjne, w których trakcie konieczne jest tymczasowe wyłączenie z eksploatacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta.

“Wykonanie przedmiotowych prac związane jest z wystąpieniem korozji na sieci cieplnej w rejonie ulic Szkolnej i Szarych Szeregów. Dla zapewnienia ciągłości dostaw ciepła i uniknięcia potencjalnej awarii sieci w przyszłości, konieczna jest jej modernizacja polegająca na ułożeniu nowej sieci cieplnej preizolowanej w miejscu istniejącej starej i skorodowanej sieci kanałowej. Za utrudnienia występujące w związku z planowanymi pracami przepraszamy”, napisano w oficjalnym komunikacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top