Paweł Palica

Kąpieliska Lubczyna i Stepnica znów z Błękitną Flagą

Dwa największe w naszym powiecie kąpieliska – w Lubczynie oraz Stepnicy -wyróżnione zostały Błękitną Flagą na sezon 2024.

Błękitna Flaga jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie certyfikatem ekologicznym. dedykowanym kąpieliskom i marinom. Podczas tegorocznych obrad międzynarodowego jury w Kopenhadze Błękitne Flagi zostały przyznane 5042 kąpieliskom, marinom oraz łodziom turystycznym z 48 krajów. W Polsce przyznano łącznie 43 wyróżnień, w tym 33 dla kąpielisk oraz 10 dla marin. Znalazły się wśród nich Lubczyna i Stepnica.

Kluczowe kryteria, które muszą być spełnione, aby plaża otrzymała wyróżnienie Błękitnej Flagi:

  1. Jakość wody: Plaża musi spełniać określone standardy jakości wody kąpieliskowej ustalone przez odpowiednie organy regulacyjne.
  2. Zarządzanie środowiskowe: Plaża lub marina powinny podejmować działania mające na celu ochronę i zachowanie środowiska naturalnego, takie jak programy segregacji i recyklingu odpadów, edukacja ekologiczna itp.
  3. Bezpieczeństwo i usługi: Plaża powinna zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla odwiedzających, w tym odpowiednie oznakowanie, zabezpieczenie ratowników, infrastrukturę sanitarną itp.
  4. Edukacja i informacja: Plaża powinna promować świadomość ekologiczną poprzez organizowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności lokalnej i odwiedzających.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top