Paweł Palica

Kolejna zasłużona goleniowianka. Pani Jadwiga otrzyma zaszczytny tytuł

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie Pani Jadwidze Kubinowskiej – Lis nadany zostanie tytuł Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.

Jak podano w uzasadnieniu do wniosku o nadanie tego tytułu, Pani Jadwiga Kubinowska – Lis przez cały okres pracy zawodowej aktywnie działała na rzecz potrzebujących wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych. W lipcu 2002 r. była współorganizatorem utworzenia Koła Terenowego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Goleniowie. Jest aktywnym członkiem Towarzystwa Walki z Kalectwem, gdzie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W latach 1988 – 1991 była ławnikiem Sądu Rejonowego w Goleniowie, w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. W latach 1998 – 2002 była radną I kadencji Rady Powiatu, gdzie była członkiem Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Goleniowie. Była inicjatorką powstania w Szkole Podstawowej nr 4 klas
integracyjnych.

J. Kubinowska – Lis pełni także funkcję Przewodniczącej Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top