Paweł Palica

Kwalifikacja wojskowa od połowy kwietnia

fot. powiat-goleniowski.pl

Od 17 kwietnia do 18 maja na obszarze Powiatu Goleniowskiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie powiatu, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2004 r., mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby, które w latach 2021 i 2022:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego, lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja prowadzona będzie w Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym „Fala” przy ul. Niepodległości 1 w Goleniowie.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top