Paweł Palica

Leśne pisanki. Będą nagrody dla młodych artystów

Rozstrzygnięty został zorganizowany przez Nadleśnictwo Kliniska konkurs plastyczny „Leśna pisanka”.

Organizatorem Konkursu był Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Przedmiotem Konkursu była praca plastyczna przedstawiająca Leśną pisankę.

Konkurs plastyczny adresowany był do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu nadleśnictwa. Konkurs odbył się przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Komisja konkursowa w wyniku oceny poziomu artystycznego nadesłanych prac postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

1. miejsce – Adam Stępniewski, Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie
2. miejsce – Aniela Antończak, Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie
3. miejsce – Kamil Cieślikiewicz, Szkoła Podstawowa w Kliniskach Wielkich

Wyróżnienia:

  • Dorian Sawicki, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie,
  • Oliwia Traczykowska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie,
  • Jakub Trzeciak, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie

Uroczystość wręczenia nagród będzie miała miejsce 19 kwietnia w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Wszystkie pisanki nadesłane na konkurs posłużą do dekoracji biur Nadleśnictwa Kliniska.

OmegAir Cargo
To top