Paweł Palica

Łopata 2023. Strażacy w Goleniowskim Parku Przemysłowym

fot. KP PSP Goleniów

Na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w zakładzie LM Wind Power Blades, który produkuje łopaty do turbin wiatrowych, odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem “Łopata 2023”.

W ćwiczenia zaangażowanych było 49 strażaków i 17 pojazdów PSP i OSP, w tym m. in. specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG2 Szczecin. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w magazynie żywic, na skutek którego powstało rozszczelnienie się rurociągu instalacji z żywicą poliestrową. W wyniku zdarzenia poszkodowany został magazynier. Został on ochlapany żywicą, która znajdowała się na jego ubraniu i odsłoniętych częściach ciała. W celu ugaszenia pożaru zadysponowano zastępy z JRG Goleniów oraz pobliskich jednostek OSP.

Zadania straży pożarnej polegały na ewakuacji osoby poszkodowanej, ugaszeniu powstałego pożaru, uszczelnieniu instalacji rurociągowej, neutralizacji rozlewiska żywicy poliestrowej oraz przeprowadzeniu dekontaminacji osoby poszkodowanej z udziałem specjalistycznego samochodu. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy pomiędzy strażą pożarną a osobami funkcyjnymi zakładu w trakcie prowadzenia działań ratowniczych.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top