Paweł Palica

Lubczyna po raz kolejny z Błękitną Flagą

Błękitna Flaga, czyli międzynarodowe wyróżnienie przyznawane plażom i marinom, które spełniają najwyższe standardy, po raz kolejny przyznane zostało kąpielisku goleniowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubczynie.

Flagę przyznaje Foundation for Environmental Education (Fundacja na Rzecz Edukacji Ekologicznej) we współpracy z krajowymi organizacjami partnerskimi.

Kluczowe kryteria, które muszą być spełnione, aby plaża otrzymała wyróżnienie Błękitnej Flagi, to:

  • Jakość wody: Plaża musi spełniać określone standardy jakości wody kąpieliskowej ustalone przez odpowiednie organy regulacyjne,
  • Zarządzanie środowiskowe: Plaża lub marina powinny podejmować działania mające na celu ochronę i zachowanie środowiska naturalnego, takie jak programy segregacji i recyklingu odpadów, edukacja ekologiczna itp.,
  • Bezpieczeństwo i usługi: Plaża powinna zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla odwiedzających, w tym odpowiednie oznakowanie, zabezpieczenie ratowników, infrastrukturę sanitarną itp.,
  • Edukacja i informacja: Plaża powinna promować świadomość ekologiczną poprzez organizowanie działań edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności lokalnej i odwiedzających.

Wyróżnienie Błękitnej Flagi jest międzynarodowo rozpoznawane jako znak wysokiej jakości i dbałości o środowisko na plażach. Kąpielisko w Lubczynie miało przyznaną Błękitną Flagę w latach: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023.

Przypomnijmy, że sezon letni na plaży w Lubczynie oficjalnie otwarty zostanie 24 czerwca. Warto się wybrać!

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top