Paweł Palica

Miłowo się rozrośnie. Jest woda i kanalizacja

Kilkadziesiąt osób będzie się wkrótce mogło zameldować w podstepnickim Miłowie. Zakończone zostały tam prace związane ze zbrojeniem gruntów pod budownictwo jednorodzinne.

Zakres inwestycji, realizowanych na zlecenie gminy Stepnica, obejmował budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków. Zapewniono tym samym możliwość przyłączenia się do komunalnej sieci właścicielom około dwudziestu działek, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.

W ramach zadania wybudowana została również kontenerowa stacja zlewcza na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy. Obiekt ten pozwala na pomiar ilości ścieków z wozów asenizacyjnych, przewożących nieczystości przyjmowanych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stepnica. Stacja zlewcza przyjmuje również osady z oczyszczalni ścieków w miejscowościach Budzień i Widzieńsko.

Koszt inwestycji to ponad 885 tys. zł, z czego znaczną część pokryła dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przeczytaj również:

To top