Paweł Palica

Na obrzeżach Goleniowa powstanie duży market?

Na terenach pomiędzy przedłużeniem ul. Nowogardzkiej a torami kolejowymi może wkrótce zostać wybudowany duży market.

Gotowy jest już projekt uchwały, którego założeniem jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów pomiędzy przedłużeniem ul. Nowogardzkiej a torowiskiem (po lewej, patrząc od strony miasta, stronie drogi). Przeznaczone miałyby one być pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (teren oznaczony symbolem UC) oraz usługi i budynki magazynowe (teren U).

W uzasadnieniu napisano, że cały podlegający opracowaniu teren to obecne użytki rolne o powierzchni ok. 9.5 ha, a przystąpienie do sporządzenia planu to inicjatywa burmistrza, związana z licznymi zapytaniami, dotyczącymi możliwości wybudowania w Goleniowie wielkopowierzchniowych budynków handlowych.

Przypomnijmy, że po drugiej stronie ul. Nowogardzkiej, na gruntach położonych na wysokości węzła Goleniów Lotnisko, swoje wielkie centrum logistyczno – magazynowe wybudować chce koncern Panattoni.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top