/
Paweł Palica

Nabór do Goleniowskiej Rady Seniorów

Ogłoszony został nabór na kandydatów do Goleniowskiej Rady Seniorów.

Jak informuje gmina Goleniów, prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady przysługuje:

  • grupie co najmniej 30 mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia,
  • przedstawicielom podmiotów działających na rzecz seniorów, legitymującym się pisemnym pełnomocnictwem tychże podmiotów.

Każda organizacja działająca na rzecz seniorów może zgłosić jednego kandydata na radnego.

Szczegółowe informacje o naborze oraz komplet wymaganych dokumentów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM. Termin składania wniosków upływa z 4 czerwca o godzinie 15:00.

Osobą do kontaktu jest Pani Dorota Orłowska, tel. 91 46 98 206, e-mail: ngo@goleniow.pl.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top