Paweł Palica

Niepełnosprawni obsługiwani na zewnątrz, przerdzewiałe rury. Rozbudowa Centrum Usług Społecznych dużym wyzwaniem dla władz Goleniowa

Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, czyli były OPS, od lat wymaga poważnych nakładów w modernizację bazy lokalowej. W pełni potwierdza to najnowsze sprawozdanie z jego działalności.

Były Ośrodek Pomocy Społecznej, żadna to tajemnica, funkcjonuje w mającym już dobrych kilkadziesiąt lat budynku przy ul. Pocztowej. Jego kadra na przesadne luksusy narzekać nie może, co gorsza – ograniczenia wynikające z barier architektonicznych dotykają też podopiecznych CUS, a są to także osoby mające problem ze sprawnym poruszaniem się. Wąskie korytarze i strome schody z pewnością nie są dla nich przyjaznym otoczeniem.

Temat znany jest od lat, niestety niewiele w związku z tym się dzieje. Widać to czarno na białym w najnowszym sprawozdaniu z działalności CUS, które zostało już przekazane radnym nowej kadencji.

“Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak windy czy podjazdu uniemożliwia osobom poruszającym się na wózkach dostanie się do budynku – osoby te obsługiwane są na zewnątrz. Istotną przeszkodę w sprawnym funkcjonowaniu CUS stanowią ponadto ciasne ciągi komunikacyjne, przestarzała infrastruktura teleinformatyczna, przerdzewiała instalacja wodnokanalizacyjna (generująca awarie, np. zalanie archiwum)”, napisano w nim.

Rozwiązanie opisanych problemów nie będzie proste. Koszt samych inwestycji szacuje się na 11 mln zł, a podwyżek dla pracowników – na kolejne 780 tys. zł.

Co na to nowe władze gminy? Więcej na ten temat powinniśmy wiedzieć w przyszłym tygodniu.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top