Paweł Palica

Odpady medyczne i weterynaryjne. To ma przyjmować spalarnia przy lotnisku

Głównym surowcem dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który ma zostać wybudowany przy goleniowskim lotnisku, będą odpady medyczne i weterynaryjne.

Ze sporządzonego dla tej inwestycji raportu oddziaływania na środowisko wynika, że projektowane są dwie linie technologiczne do termicznego przekształcania, czyli mówiąc wprost: spalarnia, odpadów. Każda z nich charakteryzowała się będzie zdolnością przetwarzania 1,25 tony na godzinę i będzie w stanie pracować w sposób ciągły, co przy zakładanym czasie pracy 8 000 h/rok pozwoli na zutylizowanie 10 tys. ton odpadów.

“Determinuje to niewielką powierzchnię zakładu, niewielką kubaturę budynków, małą intensywność transportu oraz niewielkie zużycia materiałów pomocniczych,
pomimo bardzo zaawansowanej i wysokosprawnej technologii oczyszczania spalin i zapewnienia wysokich parametrów powstających odpadów”, napisano w raporcie.

Z raportu wynika także, że do prowadzenia eksploatacji instalacji potrzebnych jest 25 osób.

Proces technologiczny będzie przebiegał przez następujące etapy:

  1. Dostawa, magazynowanie i załadunek odpadów.
  2. Proces termicznego przekształcania.
  3. Redukcja tlenków azotu (I stopień).
  4. Odzysk energii.
  5. Oczyszczanie gazów odlotowych (pozostałe stopnie).
  6. Magazynowanie odpadów poprocesowych.

Odpady medyczne i weterynaryjne dostarczane mają być do zakładu w szczelnie zamkniętych workach polietylenowych jednorazowego użytku. Inwestycja ma być realizowana bezpośrednio przy porcie lotniczym Szczecin – Goleniów, na wysokości terminala cargo Waimea.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top