Współpraca /
Paweł Palica

Oznaczenia na opakowaniach – jakie jest ich znaczenie?

Znaki recyklingowe to jedne z wielu symboli znajdujących się na opakowaniach produktów, które codziennie kupujemy, lecz nie każdy wie co tak naprawdę oznaczają. Niektóre z nich mają ważne znaczenie z punktu widzenia segregacji odpadów i naszego zdrowia.

Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane znaki i symbole oraz wyjaśniamy, co tak naprawdę oznaczają.

Znak recyklingu – najczęściej jest zielony jednak w niektórych przypadkach jego kontur nie jest wypełniony. Symbol ten najczęściej umieszcza się na przedmiotach z tworzyw sztucznych oraz aluminium. Oznacza, że opakowanie jest wykonane z surowców które nadają się do recyklingu.

Symbol identyfikujący materiał – na opakowaniach z tworzyw sztucznych powinna znajdować się informacja z jakiego materiału opakowanie zostało wykonane. Dopuszczalnych jest kilka form symbolu. Najczęściej stosowanym są strzałki ułożone w kształcie trójkąta, wewnątrz cyfra informująca o rodzaju tworzywa sztucznego do produkcji, pod trójkątem widnieje skrót. Wyróżnia się 7 rodzajów tworzyw wykorzystywanych do produkcji opakowań.

1 PET – najczęściej wykorzystywany do produkcji jednorazowych opakowań i butelek do wody. Nie powinno się używać ich ponownie.

2 HDPE – materiał zaliczany do grupy bezpiecznych plastików. Nadaje się do ponownego użycia. Najczęściej stosowany do produkcji butelek na mleko oraz zabawek.

3 PVC – Materiał wykorzystywany do produkcji folii spożywczej. Pod wpływem wysokiej temperatury wydziela toksyny.

4 LDPE – Bezpieczny materiał używany do produkcji folii spożywczej, torebek foliowych czy opakowań na ketchup.

5 PP – Wykorzystywany do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Należy do grupy bezpiecznych tworzyw sztucznych. Wielokrotnego użytku.

6 PS – produkowany jest z niego styropian. Należy unikać kontaktu z żywnością. Uznany za niebezpieczny.

7 INNE – Wszelkie tworzywa inne i laminaty z tworzyw sztucznych. Do tej grupy zalicza się również materiały pochodzenia organicznego. Opakowania te nie nadają się do recyklingu.

Warto zapamiętać powyższe symbole ze względu na zdrowie własne i najbliższych, ale nie tylko. Oznaczenia mają duże znaczenie w kwestii recyklingu. Najlepiej do recyklingu nadają się materiały z oznaczeniami 2, 4 i 5.

Opakowanie biodegradowalne – oznaczenia takie stosowane są na produktach ulegających biodegradacji, tzn. rozkładających się podczas kompostowania i nie uwalniających szkodliwych substancji. Opakowania z takim oznaczeniem należy wrzucać do brązowego pojemnika na odpady zielone. Warto pamiętać o tym, że torby nazywane mianem kompostowalne w większości nie posiadają tego certyfikatu ekologicznego.

Możliwość ponownego wykorzystania – takie oznaczenie stosowane jest na produktach, których opakowanie po wykorzystaniu nadaje się do ponownego użycia.  Opakowania tego typu zazwyczaj stosuję się ponownie do tego samego celu i musi nadawać się do użycia co najmniej dwukrotnie.

Znak aluminium – kolejnym surowcem nadającym się do recyklingu jest aluminium. Produkty wykonane z tego metalu i nadające się do przetworzenia oznaczone są znakiem składającym się z dwóch tworzących okrąg strzałek ułożonych zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wewnątrz umieszczony jest napis „alu”.

Przekreślony pojemnik – najczęściej pojawia się na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, którego nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami. Tego typu odpady należy przekazać do PSZOK. Jedną z możliwości jest oddanie elektrośmieci do sklepu, w momencie zakupu nowych urządzeń. Firmy sprzedające tego typu sprzęty elektryczne i elektroniczne mają obowiązek przyjęcia bezpłatnie starego sprzętu tego samego rodzaju i ilości, co kupowane.

Znak dbaj o czystość – znak przypomina o tym, by opakowanie po zużytym produkcie wyrzucić do kosza.

Zielony punkt – symbol często błędnie odczytywany przez ludzi jako symbol recyklingu w rzeczywistości nic nam nie mówi o sposobie obchodzenia się z opakowaniami. Za pośrednictwem tego symbolu producent informuje klientów, że opłaty licencyjne wspierają budowę systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

 

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top