Paweł Palica

Pierwsze interpelacje młodzieżowych radnych

fot. Paweł Palica

Drugą sesję mają za sobą młodzi ludzie, wybrani niedawno do Młodzieżowej Rady Gminy Goleniów.

Pierwsza, organizacyjna sesja odbyła się 9 marca, a wybrano na niej między innymi przewodniczącego rady. Wczorajsze posiedzenie miało charakter bardziej roboczy, a po zaproponowaniu kandydatów na opiekuna lokalnego młodzieżowego parlamentu, zgłoszone zostały pierwsze interpelacje i wnioski. Jeden z nich, autorstwa Łukasza Michalaka, dotyczył stanu skateparku przy ul. Szkolnej. Sam zainteresowany tłumaczy, że nie jest z tym najlepiej.

– Dużo drzazg wystaje z poszczególnych elementów, można więc się o nie skaleczyć lub odnieść poważniejszy uraz. Więc prosimy o to, żeby to naprawić, bo naprawdę można się nieźle poturbować – powiedział nam.

Kandydatami na opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Goleniów zostali Marzena Pach, Paweł Gulbinowicz i Marcin Wojciechowski. Decyzję w tej sprawie podejmie dorosła Rada Miejska.

W trakcie ślubowanie złożył ostatni z wybranych do MRGG radnych – Jakub Zientek (na zdjęciu z wiceburmistrzem Tomaszem Banachem). Na pierwszej sesji nie mógł on być obecny.

OmegAir Cargo
To top