Paweł Palica

Podziemne przejście na stacji Goleniów ciągle (tylko) w planach

fot. Paweł Palica

Spółka PKP PLK nadal bardzo poważnie bierze pod uwagę wybudowanie na stacji Goleniów przejścia podziemnego z wyjściami na perony. Nadal nie wiadomo jednak, czy do realizacji tej ważnej dla naszego miasta inwestycji dojdzie.

PKP PLK, jak niedawno informowaliśmy, obecnie dopina studium wykonalności dla bardzo szeroko zakrojonych inwestycji na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin. Wybrany we wrześniu 2021 r. do realizacji wariant zakłada m.in. modernizację linii kolejowej nr 402 na odcinku Koszalin – Kołobrzeg – Goleniów (ok. 143 km), dobudowę drugiego toru na całej jej długości i elektryfikację na odcinku Kołobrzeg – Goleniów. Uwzględnione są w nim także inwestycje dotyczące stacji w naszym mieście.

– Studium wykonalności dla stacji Goleniów zakłada budowę przejścia podziemnego na perony (na stacji planowane są 3 perony). Przejście skomunikuje obie strony stacji za pomocą wind i schodów. Szerokość przejścia uwzględnia planowaną w przyszłości ścieżkę rowerową, ale budowa ramp wjazdowych od obu stron przejścia i dalszego ciągu tej ścieżki nie jest zadaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Przejście zostanie zintegrowane z nowopowstałym węzłem przesiadkowym i jego infrastrukturą. Zakres planowanych robót był przedmiotem rozmów z władzami miasta i został skoordynowany z budową węzła przesiadkowego i dworca – powiadomił nas Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dodać trzeba, że realizacja inwestycji uzależniona będzie m.in. od dostępności środków finansowych z Unii Europejskiej. Na tym etapie nie można więc wskazać szczegółowego harmonogramu planowanych obecnie prac.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top