/
Paweł Palica

Pożegnanie zastępcy dyrektora w ZK Goleniów

foto: Zakład Karny w Goleniowie

27 stycznia odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącej na emeryturę ppłk Edyty Gulbinowicz, pełniącej do tej pory funkcję zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie.

Ppłk Edyta Gulbinowicz pracę w Służbie Więziennej rozpoczęła w marcu 2002 r. na stanowisku młodszego psychologa działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Goleniowie. W 2004 r. ukończyła szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski. Od 2010 r. pełniła służbę w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie, 1 marca 2017 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie, a 26 lutego 2019 r. na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Goleniowie. W tym ostatnim sprawowała bezpośredni nadzór nad całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem oddziału penitencjarnego, działem penitencjarnym oraz zatrudnieniem osadzonych, koordynowaniem i udzielaniem pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej, a także nad działem ewidencji.

 

OmegAir Cargo
To top