Paweł Palica

Przypilnują lasów

fot. Lasy Państwowe

W dniach 25 września – 8 października 2023 roku w zachodniopomorskich lasach zostanie przeprowadzona akcja pod kryptonimem “Jesień 23”.

Akcja ma na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu w sezonie grzybowym, ochronę zasobów przyrodniczych, a także egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Działania będą ukierunkowane szczególnie na zwalczanie bezprawnego korzystania z lasu i kradzieży drewna, a także na kontrole przewożonego i składowanego surowca drzewnego. W akcji będą wykorzystane urządzenia służące do prowadzenia monitoringu wizyjnego (kamery leśne, fotopułapki), odbywać będą się także patrole Straży Leśnej z innymi służbami.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top