Paweł Palica

Region: Prawie 50 tysięcy cudzoziemców zgłoszonych do ZUS

Z końcem września tego roku w województwie zachodniopomorskim do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zgłoszonych było 49,1 tys. cudzoziemców. To o 1 tys. więcej niż w maju.

We wrześniu na terenie szczecińskiego ZUS zgłoszonych było 38,5 tys. cudzoziemców (w maju 37,5 tys.). Według danych z koszalińskiej placówki ubezpieczonych było przeszło 10,6 tys. (w maju ponad 10,5 tys.).

W naszym regionie najliczniejszą grupą cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych nadal są Ukraińcy. Na koniec września było ich 37,4 tys. (w szczecińskim ZUS 29,6 tys. i ponad 7,8 tys. w koszalińskim oddziale).

W Polsce liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła 1,1 mln.

Przeczytaj również:

To top