Paweł Palica

Ścieżka do Marszewa w zawieszeniu. Zmiana wykonawcy

fot. Paweł Palica

Stanęły całkiem prace związane z budową ścieżki rowerowej pomiędzy Goleniowem a Marszewem.

Inwestycja ruszyła już w ubiegłym roku, niestety do tej pory nie została zakończona. Od dłuższego czasu na placu budowy kompletnie nic się nie dzieje, bo, choć minął termin oddania ścieżki do użytkowania, zszedł z niego wykonawca i nie jest on w stanie dokończyć robót.

Obecnie, jak się dowiadujemy, z udziałem gminnych urzędników trwają rozmowy dotyczące przekazania tej ważnej przede wszystkim dla mieszkańców Marszewa oraz Słonecznego i Zielonego Wzgórza inwestycji innej firmie. Mają się one zakończyć lada dzień, wtedy, miejmy nadzieję, doczekamy się szczęśliwego zakończenia tej historii.

Ścieżka pieszo – rowerowa budowana jest na odcinku od ronda H. Zajki do ronda na Drodze Wojewódzkiej nr 113 wraz z przejściem w kierunku Marszewa. Długość tego odcinka wynosi około 1270 m.

Przeczytaj również:

To top