Paweł Palica

Sołtysi żądają zaniechania prób skłócania środowiska. Oficjalne stanowisko

Sołtysi z terenu gminy Nowogard przy zdecydowanej większości głosów zajęli wczoraj stanowisko dotyczące efektu głosowania radnych miejskich nad projektem dotyczącym przedłużenia ich kadencji.

Na sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, która odbyła się 22 marca, odbyło się dwukrotne głosowanie nad zmianami w statutach sołectw, mającymi na celu wydłużenie kadencji sołtysów w gminie Nowogard. Niestety forma, przebieg, jak i wynik tych głosowań wzbudził duże kontrowersje środowiska sołtysów. 6 kwietnia odbyło się więc spotkanie, na którym sołtysi temat przedyskutowali i ostatecznie wypracowali następujące stanowisko:

W ostatnim czasie zmieniło się prawo i została przedłużona kadencja organów gminy: burmistrza Nowogardu oraz rady miejskiej do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

W ustawie natomiast nie uregulowano sprawy długości kadencji sołtysów. W trakcie wcześniejszych oficjalnych spotkań burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z sołtysami Gminy Nowogard oraz kuluarowych rozmów większość sołtysów wyraziła zdanie, że podobnie jak w samorządach, kadencja sołtysów powinna ulec wydłużeniu. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że nie ma naszej zgody na urządzanie przy tej okazji plebiscytu i tworzenie różnych rozwiązań dla różnych Sołectw, żądamy zaniechania prób skłócania naszego środowiska. Uważamy, że uchwała zmieniająca statuty sołectw (o przedłużeniu kadencji) miała dobry zamysł i była dobrze przygotowana. Dlatego zasadnym będzie poddanie tej uchwały ponownemu procedowaniu, o co niniejszym się zwracamy.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top