Paweł Palica

“Staliśmy się świadkami nasilających się zachowań, często patologicznych oraz totalnego chaosu i zaniedbań”. Reakcja ks. Rafała Sorkowicza na artykuł

Od księdza Rafała Sorkowicza z parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Goleniowie otrzymaliśmy maila ze stanowiskiem dotyczącym tekstu, który zamieszczony został niedawno na portalu goleniow.net. Przedstawiamy owo stanowisko w całości.

W związku z artykułem pt. „Proboszcz zamknął Lodówkę bo przeszkadzają mu ludzie.” (pisownia oryginalna z portalu), który ukazał się 27 czerwca 2023 roku, na portalu internetowym „GOLENIOW.NET”, pragniemy odnieść się do treści artykułu, zawierającego wiele nieprawd, nieścisłości i mocno naciąganych, niesprawiedliwych opinii, dotyczących opisywanej kwestii oraz osoby Proboszcza Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – ks. Mirosława Czerwińskiego SChr, a także całej wspólnoty parafialnej.

10 maja 2021 roku, przy plebanii na ul. Jana Pawła II 25, została postawiona tzw. „Lodówka Społeczna”. Niestety, żadna umowa, regulamin ani inny dokument regulujący funkcjonowanie takiej lodówki, nie został sporządzony. Pani Kamila Chilkiewicz – Piwowarska, Prezes Stowarzyszenia „Trzy Rybki”, ustnie zadeklarowała, że będzie rano otwierać i wieczorem zamykać furtkę, prowadzącą do lodówki, znajdującej się na terenie plebanii. Ponadto zobowiązała się przed ówczesnym Proboszczem, ks. Krzysztofem Musiałkiem SChr, do regularnego monitorowania i dbania o porządek w lodówce i wokół niej. Zapał i gorliwość p. Kamilii Chilkiewicz – Piwowarskiej, w wykonywaniu złożonych deklaracji, trwały krótko, mniej więcej kilka tygodni. Przez kolejne miesiące staliśmy się świadkami nasilających się zachowań, często patologicznych, wielu osób korzystających z lodówki oraz totalnego chaosu i zaniedbań ze strony fundacji „Trzy Rybki”, mającej opiekować się lodówką.

1 sierpnia 2022 roku, decyzją wyższych przełożonych zakonnych, nastąpiła zmiana Proboszcza Parafii. Ks. Krzysztof Musiałek SChr, ustępujący z urzędu Proboszcza, przekazał swojemu następcy – ks. Mirosławowi Czerwińskiemu SChr – wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem parafii oraz informacje na temat „Lodówki Społecznej”. Przez kolejne miesiące, pani Prezes Stowarzyszenia „Trzy Rybki” nie zgłosiła się do nowego Proboszcza, w celu przedstawienia siebie i inicjatywy, co wydaje się być pożądane, gdy korzysta się z udostępnionego terenu. Furtka wciąż nie była zamykana i otwierana, więc każdy wchodził na teren plebanii i robił „co chciał”. Wielokrotnie zdarzało się, że jedzenie z lodówki było marnotrawione i rozrzucane wokół niej, przez niezadowolonych, kapryśnych, często pijanych konsumentów. W pobliżu lodówki, na terenie plebanii, zaczęły pojawiać się puste puszki i butelki, fekalia oraz śmieci. Kilku bezdomnych zaczęło też nocować na terenie plebanii, często wszczynając awantury i bójki. Warto też wspomnieć o jeszcze innych kwestiach: lodówka umieszczona przy plebanii, okazała się być mało widoczna. Szklana witryna, ustawiona jest w stronę zachodnią, przy pełnym nasłonecznieniu nie schładza wnętrza, więc jedzenie często ulegało zepsuciu.

Obok lodówki, znajduje się pomieszczenie parafialnego zespołu „Caritas”, gdzie wolontariusze, co środę, wydają jedzenie oraz wszelkiego rodzaju produkty. Z tej pomocy korzysta regularnie ponad dwieście osób w tym wiele rodzin ukraińskich uchodźców. Ponadto warto wspomnieć, że wspólnota zakonna księży chrystusowców, mieszkająca przy ul. Jana Pawła II, wspomaga regularnie wiele osób i rodzin, które zgłaszają się każdego dnia na plebanię. Bywało, że chaos, nieporządek, awantury zaistniałe przy lodówce, utrudniały spokojną pracę oraz służbę wolontariuszy „Caritas”. W związku z powyżej opisanymi problemami, Proboszcz, w porozumieniu z Radą Parafialną, zlecił zespołowi „Caritas”, aby skontaktował się z panią Prezes Stowarzyszenia „Trzy Rybki” w celu wyjaśnienia zaniedbań z ich strony oraz z propozycją zmiany lokalizacji lodówki. Przedstawiciele parafialnego zespołu „Caritas” próbowali skontaktować się z przedstawicielem CUS-u w Goleniowie oraz ze Stowarzyszeniem „Trzy Rybki”, w celu zmiany lokalizacji lodówki. W rozmowie telefonicznej p. Kamila Chilkiewicz – Piwowarska, delikatnie rzecz ujmując, pominęła wszelkie standardy kulturalnej rozmowy i merytorycznego dialogu, rozłączyła się i napisała wiadomość SMS, że lodówka społeczna będzie stała tam, gdzie stoi, bo to jest według pani Prezes najlepsze miejsce.

By zaradzić zjawiskom patologicznym, w pobliżu tzw. „Lodówki Społecznej”, w połowie czerwca, został wymieniony zamek w furtce. Niestety pani Prezes nie miała odwagi przyjść na rozmowę i po nowy klucz. Zaskoczyła natomiast wszystkich swoimi wypowiedziami w artykule, który godzi w „dobre imię” Proboszcza, kapłanów oraz wolontariuszy „CARITAS”. Artykuł podaje wiele nieprawdziwych informacji, bazując na „wyssanych z palca” pseudo tezach (do których odnosimy się w niniejszym komunikacie). Pomijając błędy stylistyczne, interpunkcyjne i gramatyczne artykułu, jest on w naszej ocenie złamaniem wszelkich podstawowych zasad dobrego dziennikarza, o których mowa w „Karcie Etycznej Mediów”: zasady prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, uczciwości. Nikt z redakcji „GOLENIOW.NET” ani sama pani Prezes, przed powstaniem artykułu, nie skontaktował się z nami, w celu ustalenia faktów i merytorycznego wyjaśnienia sprawy (kolejny pominięty standard). W zamian, otrzymaliśmy emocjonalną narrację, mającą wzbudzić w czytelniku oburzenie, gniew oraz antyklerykalne nastawienie.

Nikt z duszpasterzy ze św. Katarzyny nie negował nigdy potrzeby istnienia tzw. „Lodówki Społecznej”. Co więcej jako wspólnota zakonna regularnie ją wypełnialiśmy. Jednocześnie, o czym już wspomnieliśmy jako gospodarze domu zakonnego oraz wspólnota parafialna, wspieramy duchowo oraz materialnie, setki osób oraz rodziny, zgłaszające się do nas o pomoc. Nigdy nam te konkretne osoby nie przeszkadzały i nie przeszkadzają, więcej, stają się zawsze okazją do chrześcijańskiej służby w duchu Ewangelii oraz humanitarnego wsparcia. Jednak w związku z zaistniałymi sytuacjami, opisywanymi wcześniej, zmuszeni zostaliśmy do podjęcia takiej, a nie innej decyzji, która zapadła po konsultacjach z Radą Parafialną oraz Parafialnym Zespołem „Caritas”.

Pozostaje nam tylko wyrazić nadzieję, że redakcja portalu „GOLENIOW.NET”, w przyszłości przygotowując swoje materiały, będzie rzetelniej informowała swoich czytelników o działaniach realizowanych przez obywateli społeczności goleniowskiej, której nasza wspólnota parafialna jest pełnowartościową częścią oraz uczciwie weryfikowała wszelkie informacje. Niezależnie od wyrażonych wyżej oczekiwań, zwracamy się z wnioskiem o sprostowanie nieprawdziwych informacji, które ukazały się w tekście oraz powstrzymanie się od spekulacji opartych na niesprawdzonych oraz nieprawdziwych źródłach.

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

Duszpasterze ze św. Katarzyny wraz z Radą Parafialną oraz Parafialnym Zespołem „Caritas”

Ks. Rafał J. Sorkowicz SChr

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top