/
Paweł Palica

Sto lat temu w Stepnicy. Wizyta huzara śmierci

Do niecodziennego wydarzenia doszło blisko wiek temu w Stepnicy, czy raczej ówczesnym Stepenitz. Miejscowość tę odwiedził feldmarszałek August von Mackensen.

Ciekawostkę, związaną z historią Stepnicy, odnalazł w archiwalnym numerze Pommerche Illustrierte Zeitung, niezawodny Wojciech Janda ze Stowarzyszenia “Biały Grosz”.

Artykuł informuje o tym, iż 27. czerwca 1926 roku Stowarzyszenie Weteranów ze Stepenitz (Stepnica) 75. rocznicę powstania. Z tej okazji na uroczystości przybył feldmarszałek August von Mackensen. Dotarł tam statkiem, co pokazuje jedno ze zdjęć, a witało go między innymi dwóch najstarszych weteranów ze Stepnicy, jeden z roku 1866, a drugi z wojny francusko-pruskiej z roku 1870/71. Drugie przedstawione zdjęcie, również zostało wykonane przy okazji tej samej uroczystości, lecz ciężko umiejscowić to miejsce.

August von Mackensen – podajemy za Wikipedią – karierę wojskową rozpoczął w 1869, kiedy jako ochotnik wstąpił do elitarnego 2 Regimentu Huzarów Śmierci. Jako żołnierz tej jednostki brał udział w wojnie francusko-pruskiej. Później, stopniowo awansując, pełnił m.in. funkcje adiutanta feldmarszałka Alfreda von Schlieffena i cesarza Wilhelma II. W 1899 w uznaniu zasług na rzecz armii i wybitnej służby został uhonorowany przez cesarza Wilhelma II nobilitacją szlachecką, a w 1900 awansowany do stopnia generała majora. Od 1901, aż do wybuchu wojny, związany służbą w Gdańsku. Pełnił tam kolejno obowiązki: dowódcy Brygady Huzarów (1901-1903), 36 Dywizji Piechoty (1903-1908) i 17 Korpusu Armijnego (1908-1914). W 1903 awansowany na generała porucznika, a w 1908 na generała kawalerii.

Przeczytaj również:

To top