/
Paweł Palica

W powiecie goleniowskim bezrobocie śladowe. Czołówka regionu

Powiat goleniowski może się pochwalić jedną z najniższych w naszym regionie stóp bezrobocia. W praktyce ono nie istnieje.

Wniosek taki wyciągnąć można z danych przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Wynika z nich, że z końcem stycznia 2023 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 3,8%, co w liczbach bezwzględnych daje 1184 osób. Danych w rozbiciu na poszczególne gminy niestety nie podano.

Dla porównania, powiatem o najniższej w Zachodniopomorskiem stopie bezrobocia jest kołobrzeski (2,2%), a najwyższej – białogardzki – 17,4%.

Udział bezrobotnych w wybranych kategoriach:

 • bez prawa do zasiłku – 85,0%,
 • do 25 roku życia – 10,7%,
 • długotrwale bezrobotni – 51,4%,
 • powyżej 50 roku życia – 29,1%,
 • bez kwalifikacji zawodowych – 36,0%,
 • niepełnosprawni – 5,7%.

Kto obecnie jest poszukiwany na rynku pracy?

 • 29,0% – pracownicy wykonujący prace proste,
 • 20,4% – robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
 • 14,0% – pracownicy usług i sprzedawcy,
 • 11,6% – pracownicy biurowi,
 • 10,4% – operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń.

Prognozy nie są jednak najlepsze. Na podstawie najnowszych wyników badania “Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2023 roku” można stwierdzić, że w odczuciu zachodniopomorskich pracodawców w dalszym ciągu utrzymują się pesymistyczne nastroje zatrudnieniowe. Oznacza to, że mamy do czynienia z przewagą podmiotów gospodarki narodowej, w których przewidywane są w najbliższym kwartale zwolnienia. Spośród 757 biorących udział w badaniu pracodawców 12% przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 18% zamierza redukować etaty, a 61% nie planuje zmian w najbliższym kwartale.

 

OmegAir Cargo
To top