Paweł Palica

Windą na terapię? Pomoc dla uzależnionych w lepszych warunkach

W ośrodek wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami zamienić ma się wkrótce stary biurowiec Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ulicy M. Konopnickiej w Goleniowie. Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie jego modernizacji.

Już teraz część pomieszczeń wykorzystywana jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Budynek do najnowszych jednak nie należy, ma być zatem przebudowany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co ważne – doposażony między innymi w windę. A docelowo, jak tłumaczy Mieczysław Bździuch z GKRPA, przede wszystkim zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na pracę z osobami potrzebującymi pomocy.

– Na terapię dla osób współuzależnionych się obecnie czeka, są to dwie grupy, grubo ponad 20 osób. Nigdy nie było tak licznych jak obecnie grup biorących udział w terapiach dla osób uzależnionych. Wprowadziliśmy terapię pogłębioną, funkcjonuje grupa wsparcia dla absolwentów naszej terapii. Po prostu “dusimy się” – mówił nam już na początku roku.

Po remoncie, na który gmina właśnie ogłosiła przetarg, w budynku swoje siedziby będą miały także Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Klub Abstynenta “Exodus”. Więcej na ten temat wiadomo będzie pod koniec miesiąca.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top