Paweł Palica

“Wygląda to dość groteskowo”. Pytania o pomnik rotmistrza Pileckiego

Kilka pytań, dotyczących planów związanych z postawieniem w centrum Goleniowa pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego, skierowała do burmistrza Roberta Krupowicza nieformalna grupa Goleniowski Kolektyw.

Treść pisma, pod którym podpisali się Marek Szymański, Marek Kościółek i Piotr Zajko, przytaczamy w całości:

W związku z tym, iż w dniu 6 marca br. na stronie Urzędu Gminy, Miasta Goleniów pojawiła się wcześniej zapowiadana przez Panią wiceburmistrz Anitę Jurewicz informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie pomnika rtm. Witolda Pileckiego, mamy jako Goleniowski Kolektyw poniższe
pytania:

1. Czy ustalenie miejsca posadowienia pomnika rtm. Witolda Pileckiego, którego inicjatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, jest jedyną kwestią, którą szanowny zespół do spraw przeprowadzenia konsultacji, chce z mieszkańcami omówić?

Na stronie Urzędu Gminy, Miasta Goleniów w dniu 21 stycznia br. napisaliście Państwo:
„W Goleniowie powstanie pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego. Pomnik bohatera narodowego znajdzie się na Placu Rotmistrza Witolda Pileckiego w Goleniowie. Po stronie IPN będzie przygotowanie projektu oraz wykonanie rzeźby, natomiast Gmina Goleniów zajmie się otoczeniem pomnika. Obecnie przygotowywane jest porozumienie, które wraz z uchwałą będzie przedstawione goleniowskiej Radzie Miejskiej”.

2. W związku z tym, iż w Państwa informacji pojawiło się konkretne miejsce, gdzie miał stanąć ów pomnik, skąd teraz konsultacje i to dotyczące lokalizacji? Wygląda to dość groteskowo.

Nie pytacie Państwo, czy mieszkańcy chcą tego pomnika. Nie przedstawiacie żadnych projektów, jak ewentualnie miałby on wyglądać. Pytacie jedynie o miejsce. Wygląda więc na to, że podjęliście już Państwo decyzję, a pomnik ma znaleźć się w przestrzeni miejskiej, mimo, że jest wiele lepszych form upamiętnienia tej wybitnej postaci, o czym pisaliśmy w tym miejscu.

O wielu odmiennych pomysłach pisali także inni mieszkańcy.

Jak wyobrażacie sobie Państwo odpowiedź na pytanie, gdzie ma stanąć pomnik, którego projektu nikt nie widział i nie wiadomo, jak będzie on współgrał z przestrzenią? Takie konsultacje to iluzja normalności. Organizacyjny chaos i brak poszanowania głosu mieszkańców.

Jako Goleniowski Kolektyw oczekiwalibyśmy wyższych standardów od przedstawicieli naszego miasta.

Standardem przy tego typu przedsięwzięciach, jak upamiętnianie wybitnych postaci, powinien być następujący sposób i kolejność działania oraz przeprowadzania konsultacji społecznych:

  1. Ustalenie jaka forma upamiętnienia wybitnej postaci jest oczekiwana i adekwatna.
  2. Wybór dnia właściwego na dokonanie takiego upamiętnienia (dobrze, gdyby nie była to data przypadkowa, niezależnie od tego czy ma nastąpić odsłonięcie pomnika, otwarcie ścieżki spacerowej nazwanej imieniem wybitnej postaci, czy jeszcze inna forma, wyłoniona w toku rzeczywistych, a nie pozornych, konsultacji społecznych).
  3. W przypadku decyzji o postawieniu pomnika, wybór projektu tegoż pomnika, przy uwzględnieniu formy adekwatnej do postaci, którą ma upamiętniać, kosztów jego wykonania, a także do ustalonego miejsca, w którym ma stanąć. Szczególnie istotne w naszej ocenie jest dopasowanie formy i umiejscowienia pomnika do otoczenia i zachowanie ładu urbanizacyjnego, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami dopasowania tegoż otoczenia, czy też koniecznością przeniesienia w inne miejsce istniejących pomników lub innych budowli.

Z poważaniem
Goleniowski Kolektyw

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top