Paweł Palica

Klauzula sumienia w goleniowskiej aptece?

Ciekawostka: problemy z nabyciem potrzebnych medykamentów mogą mieć klienci, czy raczej klientki jednej z goleniowskich aptek. Niektóre środki nie są wydawane ze względu na klauzulę sumienia.

Sytuacji takiej młoda, ale pełnoletnia goleniowianka doświadczyła niedawno. Jak twierdzi w jednej z aptek farmaceutka nie sprzedaje pełnoletniej młodzieży przepisanych na receptę leków antykoncepcyjnych, powołując się przy tym na klauzulę sumienia. Do sytuacji takiej miało dochodzić także w przypadku innych młodych kobiet. Dodajmy, że nie jest to anonimowy donos, mieszkanka naszego miasta z oczywistych powodów nie chce jednak ujawniać swoich danych osobowych.

Na ile to zgodne z prawem? Czy można odmówić wydania leku ze względów etycznych?

– Odpowiedź jest raczej prosta – nie. Zgodnie z polskimi przepisami możliwość skorzystania z tzw. klauzuli sumienia posiadają wyłącznie lekarze, pielęgniarki oraz położne. W odpowiednich ustawach zawodowych zostało wprost określone, że dozwolone jest powstrzymanie się od wykonania świadczenia zdrowotnych, które są niezgodne z sumieniem lekarza, pielęgniarki czy położnej. Farmaceuci różnią się od wymienionych grup zawodowych dwoma podstawowymi cechami: nie posiadają własnej ustawy zawodowej ani nie wykonują świadczeń zdrowotnych – pisze w felietonie na portalu opeka.farm mgr farm. Natalia Wrzosek.

Jak podała w 2020 roku Naczelna Izba Aptekarska, prawo odmowy wydania z apteki określonych produktów leczniczych, ściśle reguluje art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farmaceutyczne, które jednoznacznie wskazuje na przesłanki, jakie mogą kierować farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym podczas podejmowania decyzji o odmowie. Należą do nich m.in. sytuacje, w których wydanie produktu może skutkować zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta lub gdy istnieje podejrzenie o zastosowaniu danego preparatu leczniczego w celach pozamedycznych (np. odurzenie pseudoefedryną).

Warto dodać, że w ubiegłym roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Krakowie wymierzył farmaceutce karę nagany za odmowę sprzedaży pacjentce na podstawie prawidłowo wystawionej recepty produktu medycznego.

Przeczytaj również:

OmegAir Cargo
To top