Współpraca /
Paweł Palica

KREDYT GOTÓWKOWY NA WIOSENNE WYDATKI. BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE Z PROMOCJĄ

Zapewnij sobie dodatkową gotówkę na wiosenne wydatki dzięki kredytowi gotówkowemu z Banku Spółdzielczego w Goleniowie. Oprocentowanie już od 9,90% i bez prowizji. To idealna okazja, by zrealizować swoje wiosenne plany.

Prowizja 0%!!! Atrakcyjne oprocentowanie 9,90% z gwarancją stałej raty dla kredytów do 36 miesięcy!!!

  • Maksymalna kwota kredytu: 100 000,00 zł
  • Maksymalny okres kredytowania: 96 miesięcy

Promocja trwa do 31 maja 2024 roku.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie dla promocji kredytu gotówkowego „Wiosna 2024”: kwota udzielonego kredytu 23.000 zł, całkowita kwota kredytu 23.000 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, oprocentowanie nominalne roczne zmienne 9,90% (stanowi sumę wartości Wibor 6M, określanego na pięć dni roboczych przed dniem zmiany oprocentowania tj. 01 luty oraz 01 sierpnia każdego roku, która wynosi obecnie 5,85% i marży Banku w wysokości 4,05 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 4.936,66 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 4.936,66 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,36%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 27.936,66 zł, płatny w 48 miesięcznych ratach: 47 rat równych po 582,01 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 582,19 zł.

Kalkulację sporządzono na dzień 18.03.2024 r. przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Goleniowie.

Więcej informacji na ten temat szukajcie TUTAJ.

To top