/
Paweł Palica

Życie jest proste, nie komplikuj. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach już w Goleniowie


Tutaj unika się wracania do przeszłości. W terapii prowadzonej przez goleniowiankę Agnieszkę Hołobowską zdecydowaną większość uwagi kieruje się na teraźniejszość i przyszłość. I na osiąganie wyznaczonych celów.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) to – zgodnie z “encyklopedyczną” definicją – nurt terapeutyczny, opierający się przede wszystkim na rozwiązywaniu trudnej sytuacji poprzez wyszukiwanie i uświadamianie klientowi jego możliwości i mocnych stron, a także dochodzenie do wyznaczonego celu. W Polsce metoda ta stosowana jest od lat 90. ciesząc się z roku na rok coraz większym uznaniem.

– Terapia jest adresowana do wszystkich, nie ma żadnego limitu wiekowego, a zakłada dążenie do zmian. Nie analizujemy przeszłości z psychologicznego punktu widzenia, techniką małych kroków organizując w życiu to, czego nam potrzeba. Nie jest to oczywiście żadna szamaneria, tudzież jakaś bioenergoterapia, a uznana metoda terapeutyczna, oparta na rzetelnych mechanizmach. Bardzo osobista, indywidualna, choć może być prowadzona także w grupach. I co istotne, bardzo dobrze działa na dzieci. Uwielbiam zresztą słuchać ludzi, natomiast staram się być odzwierciedleniem rozmówcy i dopasować się do jego potrzeb. Centrum zainteresowania zawsze jest człowiek – mówi A. Hołobowska.

Najważniejsza jest w tym wszystkim chęć osoby poddającej się terapii do udziału w niej i do wypracowania optymalnej drogi do założonego celu. Dalsze decyzje są kwestią indywidualnego wyboru.

W tej terapii przestajecie być pacjentami, ponieważ każdy sam jest ekspertem od własnego życia. Dlatego w zawartym przymierzu terapeutycznym można spojrzeć na swoje aktualne potrzeby z troską i z nadzieją, a jednocześnie – w procesie budowania preferowanej przyszłości – znacząco podwyższyć swoje poczucie sprawstwa.

Warto zatem rozważyć skorzystanie z propozycji, jeżeli doświadczasz:

  • zaburzeń nastroju, wypalenia zawodowego, czy bezsenności,
  • zaburzeń odżywiania,
  • kryzysu w związku,
  • problemów wychowawczych, rodzinnych, seksualnych, środowiskowych,
  • depresji, myśli samobójczych,
  • uzależnień,
  • przemocy,
  • utraty bliskiej osoby itp.

Jeśli chcesz wykorzystać swoje zasoby w drodze do zmian, a tym samym odkryć, odblokować i zbudować siebie, skontaktuj się z Agnieszką Hołobowską pod numerem telefonu 721 005 068 lub mailowo pod adresem
agholobowska.tsr@gmail.com

To top